[p. 88]

CCXXXVI

Amortissement et assiette d’une rente annuelle de quinze livres tournois affectée à la dotation d’une chapelle fondée par Jean de PampeIune, de Cuhon, et sa femme, dans le château de Mirebeau, sous le vocable de Sainte-Catherine.

  • B AN JJ. 66, n° 272, fol. 101 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 88-99
D'après a.

Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, cum Johannes de Panpelona, dictus Ispanus, et Johanna, ejus uxor, deparrochia de Cuonio, pro suarum et antecessorum suorumanimarum remedio et salute, ad honorem Dei omnipotentis et gloriose virginis Marie, matris sue, ac beate Katarine, virginis et martiris, sanctorumque omnium, de bonis suis quandam cappellaniam perpetuam in Castro Mirabelli1, Pictavensis dyocesis, in perpetuum deserviendam, ordinanaverint, sicud accepimus, fundari et ipsam dotaverint et dotari voluerint annuo et perpetuo redditu quindecim librarum turonensium, et pro ipso redditu quindecim librarum predictarum assignaverint quadraginta sextaria frumenti annuatim et imperpetuum, .et alios redditus annuos debitos à personis et in locis inferius nominatis, [p. 89] in litieris super dicta ordinacione et assignacione confectis, et in locis in eisdem litteris contentis assignatos :

Videlicet primo à Johanne Faulea2, dicto Roucignou, de parrochia de Cuonio, unum sextarium frumenti et unum cenomense3, sitos super duabus peciis terre sitis à la Goupillière, de quibus una est contigua et jungens terre Guillelmi Barea, ex una parte, et terre Aymerici Bernart4, ex altera, et alia pecia contigua est terre Petri Alix, ex utraque parte ; que terre movent à dictis les Garieas ad duos denarios cense solvendos annuatim in crastino Omnium Sanctorum.

Item in eadem parrochia, à Petro Marot5, filio deffuncti Gaufridi Marot, unum sextarium frumenti et unum cenomense, sitos super quodam hebergamento et super quadam pecia terre contigua dicto herbergamento, quod herbergamentum et terra sita sunt prope li Tauneire, et est contiguum dictum herbergamentum herbergamento Ade de Rigné6, ex una parte, et dicta terra contigua est terre domini de la Tauneyre7, moventes à dictis venditoribus ad duos denarios liberi deverii, solvendos annuatim in quolibet festo beati Michaelis archangeli.

[p. 90] Item in eadem parrochia, à Petro Aufrey, de Rigné, quoddam sextarium frumenti redditus et unum caponem, sitos et assignatos super herbergamento suo, sito apud Rigné, moventes à domino Mirabelli8, ad talliam seu taillée.

Item in eadem parrochia, à Gaufrido et Petro Richer, fratribus, duo sextaria frumenti, sita super tribus peciis terrarum, quarum quedam pecia sita est in valle Lorrea, contigua terre Johannis Franchonea, ex parte una, et terre Petri Caillaut, ex altera, et altera pecia sita est apud Biechelle9, juxta herbergamentum Petri Franchonea, contigua terre Lyenard i Garrea, ex parte una, et altera pecia sita est apud Campum Canutum, contigua terre Guillelmi Sart-[oris], ex parte una.

Item in eadem parrochia, à Johanne Brient10, de la Farise, unum sextarium frumenti et unum cenomense, sita super duabus peciis terrarum, quarum quedam pecia sita est in territorio de la Minaudiere, moventis à Guillelmo d’Ayron11, valeto, ad unum denarium census, contigua terre dictorum les Jordeins, ex parte una, et terre de la Minaudiere, ex altera, et altera pecia sita est apud limites de Mau, et movent à dicto Johanne de Pampellune, et est contigua terre Aymerici Barea, ex parte una, et dicto limiti, ex altera.

Item in parrochia de Suillé, à Gaufrido et Petro du Teyl, fratribus, duo sextaria frumenti et duo cenomensia, [p. 91] sita et assignata super quadam pecia tallie sita apud Rocham Adolent12, contigua herbergamento domini Hugonis de Chaopis13, militis, ex parte una, et herbergamento dictorum fratrum, ex altera, et movet dicta tallia à venditoribus, ad quatuor denarios cense sine dupplo solvendos annuatim in quolibet festo beati Michaelis.

Item in parrochia de Masoillio, ab Aymerico d'Agenay, dicto Benaut d'Agenay, et à Maria, uxore sua, unam minam frumenti et unum denarium census, siti super duabus peciis terrarum sitis inter Montaubein et Esterp, que movent à Petro de Montaubæn14, ad unum denarium census solvendum annuatim per duos terminos, videlicet obolum in festo Nativitatis Domini et obolum in festo Omnium Sanctorum, quarum terrarum quedam pecia contigua est terre Petri de Montaubaen, ex parte una, et terre Johanne de Fodia, ex parte altera ; et altera pecia contigua est terre Alaydis Mimaude, ex parte una, et terre Guillelmi Lordin, ex altera.

Item in eadem parrochia de Masoillio, ab Thoma et Gaufrido d'Agenay, fratribus, duo sextaria frumenti siti super duas partes duarum peciarum terre, quarum quedam pecia vulgaliter appellatur Campus de Via surda, contigua terre domine de la Torenne15, ex parte una, et terre Petri Garnerii, ex altera, et altera pecia est contigua terre aus Lordins, ex parte una, et terre Guillelmi d'Agenay, ex [p. 92] altera, et movet à deffuncto seu ab heredibus deffuncti Aymerici de Chaopis, militis, ad duos denarios census.

Item in eadem parrochia de Masoillio, à Johanne Ymbert, d'Esterp, tres minas frumenti et tres denarios sitos super quadam pecia terre sita en Rondenoux, contigua terre domine de la Torenne, ex parte una, et vie per quam itur de Craonio apud Mirabellum, ex altera, et movet dicta terra à dicto venditore ad tres denarios liberi deverii.

Item in parrochia de Vousaillia, à Laurencio Pia, de Vousaillia, tria sextaria frumenti et tres cenomenses, sita et assignata super omnibus hereditatibus suis et singulis, quecumque sint et quocumque nomine cessantur.

Item in parrochia de Chaopis, à Petro Amenon, valeto, tria sextaria frumenti et tres cenomenses, sita et assignata super herbergamento suo de Poligné et super clausura seu la Closure dicti herbergamenti, et super omnibus aliis rebus, que includuntur intus clausuram dicti hebergamenti et super quadam pecia terre, que sita est apud pratum Peyret et super eodem prato, quod contiguum est terre deffuncti Theobaldi de Ville16 militis, seu heredibus, ex parte una, et terre Radulphi le Bret, ex altera, moventis à domino de Fonte Gaufridi17, ad duodecim denarios solvendos et reddendos ad fidelia auxilia.

Item in parrochia de Salvia, à Johanne Chevalier, de Lugné18, unum sextarium frumenti et quatuor denarios, sitos et assignatos super duabus peciis terrarum, quarum una pecia sita est apud campum de Rondenoux, contigua terre Johannis Cigonea, ex parte una, et terre Aymerici Chevalier, ex altera, et altera pecia sita est au Tarres, contigua terre Johannis de Mutaut, ex parte una, et terre [p. 93] Thome Robinea, ex altera, et movent à Symone de Fonteynes ad duos denarios census, solvendos annuatim in festo Assumpcionis beate Marie.

Item in eadem parrochia, à Bona Robinelle, de Lugné, quoddam sextarium frumenti et unum cenomanense et unum caponem, sitos et assignatos super quodam arbergamento, sito apud Luygné, et super quadam peccia terre contigua dicto herbergamento, quod herbergamentum contiguum est vie per quam itur de Marnis apud Mirabellum.

Item in eadem parrochia, à Stephano Rosselli, de Lugné, unam minam frumenti et unum caponem et unum denarium, sitos et assignatos super duabus pecciis terrarum, sitis apud Albam Spinam, quarum quedam peccia contigua est terre abbatis de Borgolio, ex parte una, et terre Johannis Fouquet, ex altera, et altera peccia contigua est terre Gaufridi Ayraut, ex parte una, et terre dicti Saboraut, ex altera ; et movent predicta debita à dicta Bona Robinelle et à dicto Stephano Rosselli, à Guidone de Lugné, valeto, ad duos capones.

Item in eadem parrochia, à Guidone de Lugné, valeto, duo sextaria frumenti et duos cenomanenses, sitos et assignatos super quadam peccia terre, vulgaliter appellata campus de Fonte Marseen et super quadam peccia prati, contigua terre predicte, que terra contigua est vie per quam itur de Lugné apud Salviam, ex parte una, et terre Gaufridi Garnaut, ex altera ; et dictum pratum contiguum est terre SymonisBonoyl, ex parte una, et terre Aymerici Penaut, ex altera, et movent à dicto Guidone ad duodecim denarios solvendos ad fidelia auxilia.

Item in eadem parrochia à Johanne Fourgea, valeto, duo sextaria frumenti et octo denarios, sitos et assignatos super quadam peccia terre, sita in territorio de Salvia, contigua terre Radulphi Fourgea, ex parte una, et terre prioris de Salvia, ex altera, et movent ab eodem valeto ad quatuor [p. 94] denarios liberi deverii, solvendos annuatim in quolibet festo beati Michaelis.

Item in parrochia de Amberria, à Johanne Daler19, de la Moez, novem sextarios frumenti et novem cenomanenses et novem capones, sitos et assignatos super quadam peccia terre sita à la Meez, moventes à Savarico de Foillous, contigua terre Ade de la Meez, ex parte una, et vie per quam itur de la Meez apud Champfort, ex altera.

Item in parrochia de Couçayo, à Johanne Rocignou, de Rocha de Brisay, tres minas frumenti et duos capones, sitos et assignatos super duabus pecciis terrarum, quarum quedam peccia sita est in territorio de Roca ante domum Guillelmi Rocignou, moventis (sic) de capitulo sancti Martini Turonensis, contigua terre aus Lariaquins, ex parte una, et terre dicti Chapea, ex altera, et altera peccia sita est à la Pissoere, et movet à Stephano Pagot20, contigua terre Guillelmi Auger, ex parte una, et terre dicti Stephani Pagot, ex altera.

Item in parrochia de Bornezellis, à Petro Escot, d'Ambye21, tres minas frumenti et tres denarios, sitos et assignatos super duabus pecciis terrarum, sitis apud Ulmos prope Dambie, quarum quedam peccia contigua est vie, per quam itur d'Ambie apud Mirabellum, ex parte una, et terre Symonis d'Ambie, ex altera, et altera peccia contigua est terre dicti Symonis, ex parte una, et vie per quam itur de la Grange apud Mirabellum, ex altera, et movent à Petro Challes22 ad tres denarios census, solvendos annuatim in crastino Omnium Sanctorum.

Item in eadem parrochia, à Petro Girart, de la Chese, [p. 95] unum quartellum frumenti redditus et unum caponem, sitos et assignatos super quadam peccia terre sita prope tuscam de Solavilla, contigua tusce predicte, ex una parte, et movent à domino Mirabelli ad talliam seu taillée.

Item in eadem parrochia, à Guillelmo d'Ambie, tres minas frumenti et duos capones et unum cenomanensem, sitos et assignatos super duabus pecciis terrarum, movencium à Petro de Amberria, valeto, ad duos denarios et obolum census, et sita sunt à la Munere d'Ambie, quarum quedam peccia contigua est terre Symonis d'Ambie et terre Aymerici et Johannis d'Ambie, fratrum dicti Guillelmi.

Item in parrochia de Douçayo, à Guillelmo de Gloriete23 quinque quartellos frumenti, sitos et assignatos super quadam pecia terre sita aus Laz, contigua vie per quam itur de Douçayo à la Trapere, ex parte una, et terre Johannis Rousselli, de Podio de Seyre, ex altera, moventis à capitulo Sancti Martini Turonensis ad tres denarios census.

Item in parrochia beati Andree de Mirabello, ab Hugone Paillerea unam minam frumenti, sitam super quadam pecia terre sita apud Silicem Rousselli, contigua terre Girardi Larcher, ex parte una, et terre deffuncti Petri Aleame, ex altera ; et movent ab elemosinaria seu Domo-Dei de Monte-Maurilii.

Que predicta frumenti quadraginta sextaria deputaverunt et assignaverunt per decem libras de quindecim libris redditus annualis, et centum solidos redditus assignaverunt in modo et forma sequentibus, videlicet super hereditates quas habent et tenent à dictis conjugibus persone inferius nominande, et in tantum, prout quisque tenetur, inferius declarabitur, in hiis predictis centum solidis computatis caponibus et gallinis et alaudis, que inferius [p. 96] declarabuntur et que de predictis quadraginta frumenti sextariis sunt residua, prius denariis computatis, videlicet primo triginta solidis et sex denariis, et septem gallinis, et viginti quinque alaudis, debitis à personis inferius nominandis, declarando in quantum quisque tenetur, et de quibus triginta solidis et sex denariis viginti novem solidi cense debentur, racione herbergamentorum suorum et masurarum, et faciunt auxilium de tercia parte, et decem et octo denarii debentur, racione decimarum herbergamentorum suorum predictorum, qui non faciunt auxilium.

Primo à Petro Marot et Hylaria, sorore sua, heredibus deffuncti Petri Marot, de la Meex, duos solidos et septem denarios et obolum.

A Guillelmo Rome, duos solidos et dimidium, et unam gallinam.

Ab Aymerico Daler, tres solidos et octo denarios et obolum, et duas galinas.

A Johanne Pigeon, quatuor denarios et duas galinas.

Item à Michaele Rabaut, octo denarios.

Item ab Aylayde Blancharde, de Poiz, quatuor solidos et tres denarios.

Item à Johanne de Curia, de Puchelle, duos solidos.

Item à dicto Saboraut, de la Meez, tres obolos.

Et que triginta solidos predictos, sex denarios, gallinas et alaudas Savaricus de Foullous, valetus, et Johanna, ejus uxor, tradiderunt in excambio unà cum aliis hereditatibus, predicto Johanni de Panpelune et uxori sue, et debent solvi dicti triginta solidi et sex denarii annuatim in festo Assumpcionis Beate Marie, et dicte galline et alaude annuatim in festo Nativitatis Domini.

Item decem solidos, quos debet annuatim Reginaldus le Savatier, sitos et assignatos super quadam domo sita in parrochia Sancti Hilarii de Mirabello, ante domum deffuncti Roberti Valeti, contigua domui Aymerici de la Bocelée, [p. 97] movente à domino de Guidone Brisayo24, ad duos denarios et obolum, solvendos annuatim in crastino Omnium Sanctorum.

Item duodecim solidos, quos debet Dyonisius Moricelli, pellipariusi sitos super quadam domo sita in eadem parrochia, contigua domui Thome Guichart, ex parte una, et domui dicte Regine de Stannis, ex altera, movente à domino de Rocha Lorrelly25, ad duos solidos solvendos, videlicet duodecim denarios in festo Nativitatis Domini et totidem in festo Pasche.

Item duodecim solidos et duas gallinas, quos debet Petrus Beraudi de Verseley26, sitos et assignatos super quadam domo sita apud Puteum Parvum, et super quadam pecia terre sita aus Hors subtus Verzelayum, que domus contigua est domui Symonis Seguin, ex parte una, et domui Petri Cabucea, ex altera, et movent à priore de Verzalio, ad duodecim denarios census, et dicta terra contigua est terre Petronille Demeyne, ex parte una, et terre Johannis de Cudeto, ex altera, et movet à Guillelmo Chamaillart27, valeto.

Item duos solidos et unam galinam, que debet Guillelmus Regoysin, sitos et assignatos super quadam pecia terre sita apud Ulmos Pecoris subtus Verzelayum, contigua terre Guillelmi Beavex, ex parte una, et terre dicti Genice, ex altera.

[p. 98] Item quinque solidos, quos debet Juliana Crochete, sitos super domo sua, sita in villa Mirabelli, prope forum novum, contigua domui Petri Magot28, et domui Guillelmi Chamaillart, valeti.

Item quatuor solidos et unam galinam, que debet Johannes Bornea, sitos super quadam rocha, sita apud portam Pictavensem, contigua domui Aymerici Baudoin et viridario Mathei Michalin, que rocha movet à. priore Sancti Andree, ad duos denarios et obolum census, solvendos in crastino Omnium Sanctorum.

Item quatuor solidos, quos. debet Stephanus le Seler, sitos et assignatos super quadam pecia terre sita apud Campum Cornutum, contigua terre domini Karoli de Ruppeforti, militis, ex duabus partibus, et vinee, que quondam fuit deffuncti Gaufridi de la Cheverrie, ex altera.

Item quatuor solidos et octo denarios, quos debet Johannes Mathei, sitos et assignatos, videlicet duos solidos super terris, quas tenet Aymericus Beraut, de Poiz29, et duos solidos et octo denarios super quodam clauso vinearum, sito apud Granteame, movente à Petro Chales.

Item tres solidos, quos debet dictus Popaut, sitos super quodam herbergamento, sito in parrochia beati Hilarii, contiguo domui domini Michaelis Morin30, presbiteri, et domui Andree, generis dicti Babin, et movet ab heredibus deffuncti Helye Richart, ad tres denarios census.

Item duos solidos et unam galinam, quos debet Petrus Jornau, sitos super quadam pecia terre, sita in quadrivio de Garrea, contigua vinee et agro de Stannis, ex parte una, et vie per quam itur de Ry apud Mirabellum, et movent à [p. 99] domino Karolo de Ruppeforti, ad unum denarium census.

Item duos solidos et obolum, quos debent heredes deffuncti Mauricii Rousselli.

Nos cultum divinum augeri ipsosque conjuges in suo laudabili proposito confoveri volentes, de nostre potestatis plenitudine, ex certa sciencia et de speciali gracia, concedimus quod cappellani pro tempore dicte cappellanie dictum redditum annuum dictarum quindecim librarum turonensium, ejusque assignacionem, ut dictum est, factam, tenere perpetuo possint pacifice absque coactione et compulsione vendendi, vel extra manum suam ponendi, seu prestandi nobis, aut successoribus nostris, financiam aliquam pro eisdem. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Actum apud Sanctum Remigium in Varena supra Ligerim, mense augusti, anno Domini millesimo ccc. vicesimo nono.

Per dominum regem, ad relacionem dominorum thesaurarii Remensis et Guillelmi Bertran. Jacobi.


1 Un acte de 1508 analysé par M. Ed. de Fouchier (la Baronnie de Mirebeau duxieauxviiesiècle, Mém. des Antiquaires de l’Ouest, 2e série, t. I, 1877, p. 37) mentionne l’existence de deux chapelles dans le château de Mirebeau. L’une était placée sous le vocable de saint Etienne ; l’autre, qui n’est pas désignée d’une façon précise, est évidemment celle dont la fondation est relatée ici. Dans l’ouvrage qui vient d’être cité, on ne trouve aucune autre mention de ces chapellenies, et l’origine de celle de Saint-Etienne reste indéterminée. Ces lettres de Philippe de Valois, qui ont échappé aux recherches de M. de Fouchier, apportent un utile complément aux renseignements précis et abondants que le savant historien a recueillis sur les familles et les fiefs du Mirebalais. J’emprunte à ses notes la matière de quelques éclaircissements sur certains des débiteurs de Jean de Pampelune, dont le nom ne figure pas, il est bon de le constater en passant, dans la liste qu’il donne des tenanciers de Cuhon et des terres qui en dépendaient, non plus que le lieu dit de la Goupillière, dont il est question un peu plus bas.
2 A la fin du xive siècle, Laurent Fauleau à cause de sa femme, Jeanne de Rigné, et ses descendants mâles jusqu'au xvie siècle, furent seigneurs de Liaigue (Op. cit., p. 195).
3 Le texte porte cenomenses tantôt au masculin, tantôt au neutre, sauf tout à fait à la fin de la pièce où l'on trouve cenomanenses.
4 Un Pierre Bernard possédait, précisément en cette année 1329, le fief de Vernay, à la Roche de Chisais. (Id., p. 227, 228.)
5 Ces Marot étaient seigneurs d'un fief situé sur le territoire de la paroisse deCuhon. Désigné d'abord dans les textes sous le nom de la Gauchalière, il prit de ses nouveaux possesseurs le nom de la Marottière (acte de 1311), et redevint au xvie siècle la Chauchallière. (Id., p. 80, 118, 171.)
6 Sur ce personnage et autres membres de la même famille au xive siècle, voy. le même ouvrage, p. 177, 194, 195.
7 A cette date, le seigneur de la Tonnière, dite aussi la Tanoire, Baucée ou le fief aux Jallets, était Pierre de Taunay, valet, par succession de son cousin germain, Pierre Jallet. Il tenait également de ce chef le fief de la Treille, situé au bourg de l'Aumônerie, près Mirebeau. (Id., p. 176, 178.)
8 Jean V, comte de Roucy, de Braine et de Rochefort, seigneur de Mirebeau (1311-1346), à cause de son mariage avec Marguerite de Bomez, veuve en premières noces de Jean de Bouville.
9 Pucheille (Fouchier, loc. cit., p. 177).
10 En 1316, Jean Brient tenait à hommage lige un hébergement à Batreau, mouvant des Puys, paroisse de Liaigue. (Id., p. 197.)
11 Un Guillaume d’Ayron, écuyer, en compagnie de Jean de la Haye, chevalier, s’empara, l’an 1361 ou 1362, sans aucune commission, du fort de Saint-Florent-le-Vieil, sous prétexte de le défendre contre les Anglais. Ils le rendirent d’ailleurs au duc d’Anjou en 1363 ; mais, craignant d’être inquiétés à ce sujet, ils se firent délivrer des lettres de rémission pour eux et pour dix de leurs complices, au mois de mars 1376 [n.s]. (Reg. JJ. 108, n° 276, fol. 155 v°.)
12 La Roche-Adolent, ou la Roche-Dollant, était tenue, au xive siècle, par le chapitre de Notre-Dame de Mirebeau.
13 M. de Fouchier donne un grand nombre de renseignements sur la famille de Chouppe et sur les fiefs qu'elle possédait dans le Mirebalais du xive au xviie siècle. (Op. cit., p. 147-151, 212, 239, 253.)
14 L'hébergement de Montauban, situé sur le territoire de Saint-Sauvant, canton de Lusignan, possédé par la famille de ce nom, était au xive siècle, suivant M. de Fouchier, dans la mouvance de la Rocheboureau, commune de Massogne. (Id., p. 210.)
15 Le fief de la Touraine, situé au village de Poué, commune de Cuhon, se composait aussi d'un hébergement à Mirebeau sur la paroisse de Saint-Pierre. Il avait donné son nom à une famille qui le posséda aux xive et xve siècles. (Id., p. 177.)
16 Sans doute Thibault de Billy, nom que l'on trouve aussi dans les textes sous les formes Bilhé et Villé.
17 La seigneurie de Fontgeoffroy était située près la Voûte, commune de Chouppe.
18 Leugny.
19 Les Daller ou Dallier, qui tous ont porté le prénom de Jean, possédèrent, du xive au xvie siècle, l'hébergement de la Roche de Cuhon. (M. de Fouchier, op. cit., p. 175, 176.)
20 Il possédait aussi des terres relevant de l'hébergement de la Trapière, à Doussay. (Id., p. 184.)
21 Le texte porte partout Ambie ou Ambye, peut-être faut-il lire Amberre.
22 Son nom se trouve parmi ceux des tenanciers de Poué, commune de Cuhon, en 1356. (Id., p. 175.)
23 C'est le nom d'un hébergement qui se trouvait sur la paroisse de Coussay. Un Perrot de Gloriette possédait à cette époque des terres relevant du fief de la Trapière. (Id., p. 155, 184.)
24 Seigneur de la Roche-de-Brizay, à Coussay, il appartenait à une famille très ancienne et des plus considérables du Mirebalais. (Voy. id., p. 156-163, et Dict. généal. des fam. de l'anc. Poitou, t. I, p. 474.)
25 Il faut lire Borelli ; la Roche-Boureau, fief situé sur la commune de Massogne, possédé anciennement par la famille Borrel, était, au commencement du xive siècle, en la possession des Marconnay, suivant M. de Fouchier, op. cit., p. 208.
26 Faubourg de Mirebeau, dit plus communément la Madeleine, tirait son nom d'un prieuré et cure dépendant de l'abbaye de Vézelay, (Yonne).
27 M. de Fouchier mentionne un Guillaume Chamaillart, valet, juge d'Amberre et de Neuville, qui traita avec l'abbesse de la Trinité de Poitiers au sujet de certains droits qu'il prétendait exercer en vertu de sa charge. (Op. cit. p. 124.)
28 Pour Marot, sans doute, dont le nom se trouve plus haut.
29 Aimery Béraut, dit Gauthier, était possesseur de cet hébergement de Poué et avait succédé à Jean Béraut, sans doute son père, qui le tenait en 1326 et 1327. (Op. cit., p. 174.)
30 Membre d'une ancienne famille dont le nom figure en Mirebalais dès le xiiie siècle, et qui possédait le fief dit aux Morins ou de la Morinière, à Vouzailles. (Id. p. 251, 252.)